OpenDoc Society, Gent, BE

Submitted by dag on Mon, 2007/10/29 - 10:55

Location: Boekentoren, Gent, BE
URL: http://be.opendocsociety.org

OpenDoc Society:
Onze vereniging stelt zich tot doel Open Document Format en andere Open Standaarden te promoten en zo bij te dragen tot de duurzaamheid en de toegankelijkheid van informatie. De voornaamste actiegebieden zijn:
- Overheden, bedrijven en organizaties met raad en daad bijstaan om te voldoen aan de nieuwe nationale en/of Europese richtlijnen en wetgeving inzake ODF;
- Voorlichtingssessies organizeren ter bevordering van de acceptatie en het gebruik van ODF en Open standaarden;
- Juridische bijstand aan personen en bedrijven in verband met ODF;
- Kenniscentrum van innovatieve toepassingen en migratie methodieken