Next Previous Contents

3. RPM packages

Het grootste deel van de Red Hat distributie bestaat uit een reeks RPM (Red Hat Package Manager) bestanden. Een RPM package bevat voornamelijk binaries (gecompileerd programma's) samen met relevante configuratie-bestanden en documentatie. Het

rpm programma is een krachtige package manager, die kan gebruikt worden om packages te installeren, query'n, verifieren, updaten, verwijderen en zelf bouwen in het RPM-formaat. Rpm houdt een database bij van alle geinstalleerde software packages zodat informatie over deze geinstalleerde software ten alle tijde beschikbaar is.

De binary RPM bestanden in de distributie zijn gebouwd op een systeem dat de distributie zelf gebruikte. Dit is belangrijk, want de meeste programma's in deze packages hangen af van gesharede libraries. Sinds Red Hat versie 5.0 werd de nieuwe versie 2 van de GNU standaard C library (die 64-bit clean is, dus werkt op 64bit systemen) gebruikt. Deze versie van de library wordt meestal glibc of libc6 genoemd. Alle executables in de distributie zijn gelinked aan deze library. Als je probeert binaries te installeren van andere distributies dan is de kans groot dat het niet zal werken, tenzij je het libc5-package installeert voor backward compatibility.

De namen van de RPM packages bevatten de suffix .arch.rpm, waarbij arch de architectuur (of het platform) is. Dit kan i386 zijn voor Intel systemen. De packages die je wil installeren moeten overeenkomen met jouw systeem, en dus meer bepaald jouw versie van shared libraries die op je systeem geinstalleerd zijn. Het rpm programma is meestal vrij goed om te voorkomen dat je fouten begaat, maar let op. Er zijn manier om toch dingen te doen die je beter niet doet en je moet zeker weten wat je doen als je bepaalde packages forceert bij installatie. Zolang je gebruik maakt van je eigen distributie (en files die op je CD staan) mag je er zeker van zijn dat je weinig fouten maakt.

Als je RPM packages ontdekt die niet geinstalleerd werden tijdens het installatie-proces dan is dat geen enkel probleem. Je kan op elk moment (als root) RPM-packages installeren op volgende manier:

rpm --install  WindowMaker-0.18-1b.i386.rpm

Je kan zelfs rechtstreeks van Internet installeren, als jet het URL kent van het package tenminste:

rpm --install ftp://rufus.w3.org/redhat-contrib/noarch/mirror-2.9-2.noarch.rpm

Een andere versie van een RPM package bevat de originele source-code die nodig is om een package zelf te bouwen. Deze packages hebben de extentie .src.rpm en bevinden zich in de SRPMS directory. Deze packages zijn niet nodig op de installatie CD, en er is eigenlijk niet eens genoeg plaats op een 74 minuten CD ervoor. Natuurlijk kan je een eigen CD maken met enkel source-packages.


Next Previous Contents