Next Previous Contents

4. Je eigen kopie van de distributie bekomen

Je hebt een kopie nodig van de distributie op een beschrijfbare schijf die toegankelijk is vanaf de komputer met de CD writer (duh!). Als je de laatste updates, dan zal die directory ook toegankelijk moeten zijn vanaf diezelfde machine, ofwel een lokale schijf, ofwel een NFS-gemounte partitie op een andere komputer of een JAZ-disk. Je kan de distributie kopieren van een Red Hat CD, of je kan hem afhalen via FTP. Als je voor FTP kiest, dan is de beste manier om een korrekte kopie van de distributie te verkijgen, gebruik te maken van het

mirror package. Mirror is een gesofistikeerde perl-script dat de inhoud van een directory vergelijkt met een server op afstand. Het gebruikt FTP om de files van de remote site af te halen die niet lokaal staan, en verwijdert files die lokaal wel staan maar niet remote. Het mirror-programma is geconfigureerd dmv. een configuratie-file. Het mirror package is verkrijgbaar als een RPM van rufus.w3.org. Maak je lokale kopie mirror.redhat van de mirror configuratie file en verander de relevante informatie vanboven in de file. Na het default gedeelte, definieer deze packages:

 
package=updates
       site=ftp.sunsite.auc.dk
       exclude_patt=(alpha
|sparc/) remote_dir=/disk1/ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-5.1/updates local_dir=/jaz/redhat-5.1/updates

package=dist site=ftp.sunsite.auc.dk exclude_patt=(alpha/|sparc/) remote_dir=/disk1/ftp.redhat.com/pub/redhat/redhat-5.1/i386 local_dir=/jaz/redhat-5.1/i386

Het volgende commando zal een kopie van de gehele Red Hat tree afhalen en plaatsen op je lokale schijf. *Denk na* voordat je dit doet, je staat op het punt ongeveer 350Mb data af te halen.

 
mirror -pdist mirror.redhat 

Dit zal de Red Hat FTP site mirroren naar je lokale schijf. De inhoud van een Red Hat distributie verandert niet tussen releases, so you only need to download this package ONCE. Al de wijzigingen aan de distributie vind je in de updates directory. Dus, als je een up-to-date mirror van de Red Hat distributie wil hebben, moet je enkel de updates directory vernieuwen. Dat doe je met het volgende commando:

 
mirror -pupdates mirror.redhat 

Je kan dit regelmatig starten, bijvoorbeeld eenmaal per week, via een cron scriptje. De Red Hat distributie is beschikbaar op een groot aantal FTP-servers verspreid over de hele wereld, die dagelijks ge-update worden van de hoofdsite op ftp://ftp.redhat.com/pub. Je neemt best een FTP-site dicht bij jou, zie ook de Red Hat FAQ.


Next Previous Contents